Od ponad 40 lat realizowany jest w Oddziale Plazmy Wytwarzanej Laserem (OPWL) Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) program badań fizyki plazmy wytwarzanej laserami i zjawisk związanych z optymalizacją laserowej syntezy termojądrowej będącej najważniejszą opcją syntezy z inercyjnym utrzymaniem plazmy [Badania]. Prace te, realizowane w większości w ramach współpracy europejskiej, są finansowane głównie przez krajowe i międzynarodowe projekty badawcze [Projekty] przy wsparciu środkami z MNiSW. OPWL jako ośrodek z dużym doświadczeniem badawczym i ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi utrzymuje efektywną współpracę z prestiżowymi laboratoriami europejskimi, będącą ważnym obszarem jego działalności naukowej [Współpraca]. Do realizowanych w Oddziale badań jest opracowywana, konstruowana i kupowana nowoczesna aparatura pomiarowa [Wyposażenie], która jest także wykorzystywana do wspólnych prac w laboratoriach zagranicznych.

W skład Oddziału Plazmy Wytwarzanej Laserem wchodzą dwa ściśle ze sobą współpracujące zespoły organizacyjne:

  • Zakład Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej,
  • Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy.

Zespoły te wspólnie realizują większość prac objętych programem OPWL i wspólnie wykorzystują aparaturę będącą w posiadaniu OPWL.

Prace badawcze w OPWL realizowane są przez doświadczonych uczonych z dużym dorobkiem naukowym, cieszących się międzynarodowym uznaniem, i przez młodych naukowców, którzy pracując pod kierunkiem starszych kolegów, przyczyniają się do osiągania wartościowych wyników badań. Ciągły rozwój kadry badawczej, dokumentowany uzyskiwaniem stopni i tytułów naukowych, ma istotny wpływ na jakość uzyskiwanych rezultatów prac badawczych [Pracownicy].

Wyniki prac realizowanych przez Oddział publikowane są w ważnych czasopismach międzynarodowych oraz prezentowane na znaczących konferencjach i spotkaniach naukowych [Publikacje].

Budynek IFPILM n

 Budynek Oddziału Plazmy Wytwarzanej Laserem (OPWL) Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

logo EUROfusion logo LaserLab Logo UE
Początek strony