Oddział Plazmy Wytwarzanej Laserem

Wieloletni program badawczy dotyczący plazmy wytwarzanej laserami realizowany w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy przez Oddział Plazmy Wytwarzanej Laserem (OPWL) we współpracy z zespołami zagranicznymi ma na celu badanie i zastosowania plazmy wytwarzanej laserem, w tym badania dotyczące fuzji laserowej.

Poza realizacją krajowych projektów badawczych, Oddział uczestniczy w międzynarodowych programach i projektach takich jak LASERLAB-EUROPE, EUROfusion (IFE “keep-in-touch” Activity), HiPER, ESF COST, SILMI), . Jak każdy ośrodek naukowy z bogatymi tradycjami i dużymi aspiracjami, Oddział kontynuuje współpracę z prestiżowymi laboratoriami europejskimi, która jest ważnym obszarem jego działalności naukowej.

Niezbyt liczny personel OPWL składa się z kilku doświadczonych uczonych z dużym dorobkiem naukowym oraz młodych uczonych i doktorantów, którzy wraz ze starszymi kolegami realizują program badawczy osiągając rezultaty na poziomie międzynarodowym. Towarzyszy temu ciągły rozwój młodej kadry naukowej dokumentowany osiąganiem stopni doktorskich.

Do badań złożonych zjawisk w zakresie fizyki plazmy i możliwych zastosowań technik laserowo-plazmowych w Oddziale są opracowywane i stosowane różne lasery i nowoczesna aparatura pomiarowa. (Wyposażenie, Projekt RPO-WM).

Wyniki prac realizowanych przez Oddział prezentowane są w ważnych czasopismach międzynarodowych.

Logo RPO Logo Mazowsze Logo UE
Początek strony