Projekty europejskie

 

 

  • Projekt SILMI: “Super-intense laser-matter interactions” koordynowany przez Europejską Fundację Nauki (ESF) w ramach Research Networking Programme (RNP), Physical & Engineering Sciences (PESC). 01.01.2010 - 30.05.2014

 

  • Projekt IFE : “Analysis of emerging options of IFE on the basis of results of experiments and numerical modeling, realizowany w ramach programu Asocjacji EURATOM- IPPLM (“keep-in touch activity”). 01.01.2013 - 31.12.2013

 

  • Projekt LASERLAB-Europe nr PALS001655: “The effect of preformed plasma on a laser-driven shock produced in a planar target at the conditions relevant to shock ignition”. Projekt dotyczy wspólnych badań eksperymentalnych w Ośrodku Badawczym PALS w Pradze, Rep. Czeska. 01.04.2008 - 31.03.2013

 

  • Projekt COST MP1208 Converted European Research Action:Developing the Physics and the Scientific community for Inertial Confinement Fusion and High Energy Density Physics at the time of ignition at NIF”. 21.11.2012 - 20.11.2016


  • POLONIUM - cooperation between IPPLM and CELIA, Bordeaux University-1 (France) w ramach programu EGIDE3 "Studies of laser-matter interaction and laser fusion". 01.01.2013 - 31.12.2014

 

 

Projekty krajowe

 

  • Projekt RPO-WM: ,,Rozbudowa i modernizacja Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy" dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Numer projektu MJWPU.420-738/10. 01.07.2011 - 30.06.2013

 

  • Projekt NCN (Harmonia) nr DEC-2012/04/M/ ST2/00452: „Badania nieliniowych oddziaływań laser-plazma i generacji fal uderzeniowych w plazmie dla potrzeb udarowego zapłonu termojądrowego z utrzymaniem inercyjnym”. 10.10.2012 - 09.10.2015

 

  • Projekt MNiSW niewspółfinansowany nr 871/N-SILMI-RNP/2010/0: „Badania makroskopowych efektów oddziaływań intensywnych impulsów laserowych z materią oraz przygotowanie propozycji praktycznych zastosowań wyników tych badań”. 01.12.2010 - 31.05.2014

 

Logo RPO Logo Mazowsze Logo UE
Początek strony