Telefon:
+48 (22) 638 10 05, +48 (22) 638 10 12, +48 (22) 638 10 71, +48 (22) 638 10 96, +48 (22) 638 14 13
po połączeniu prosimy o wybranie jednego z następujących numerów wewnętrznych:

 
Zofia Rusiniak (Kalinowska)
Adiunkt
58
 
Jan Badziak
Profesor zwyczajny
54
 
Daniel Baran
Technik
41
 
Stefan Borodziuk
Profesor nadzywczajny
41
 
Władysław Chmielewski
Technik
37
Tomasz Chodukowski
Adiunkt
58
 
Jarosław Domański
Pracownik badawczo-techniczny
67
 
Sławomir Jabłoński
Adiunkt
20
 
Jerzy Król
Technik
56
 
Dominika Makaruk
Asystent
67
Józef Makowski
Pracownik badawczo-techniczny
33
 
Piotr Parys
Pracownik badawczo-techniczny
36
 
Jan Pietrzak
Technik
58
 
Marek Piotrowski
Pracownik badawczo-techniczny
33
Tadeusz Pisarczyk
Profesor zwyczajny (Kierownik Zakładu Hydrodynamiki Plazmy)
41
 
Piotr Rączka
Adiunkt
20
Marcin Rosiński
Adiunkt
32
 
Przemysław Tchórz
Asystent
36
 
Jerzy Wołowski
Profesor zwyczajny (Kierownik Zakładu Fuzji Laserowej)
30
 
Agnieszka Zaraś-Szydłowska
Asystent
67
Początek strony