Pracownicy zatrudnieni w Oddziale Plazmy Wytwarzanej Laserem w IFPiLM prowadzą badania eksperymentalne i teoretyczno-numeryczne plazmy wytwarzanej laserem wielkiej mocy i badania możliwych zastosowań takiej plazmy. Mają oni odpowiednie przygotowanie i doświadczenie niezbędne do realizacji projektów w tym obszarze badań. Prace eksperymentalne wykonywane są w Instytucie (głównie w Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy - LLWM) i w ośrodkach współpracujących z OPWL, realizujących wspólne projekty badawcze. Ważnym obszarem działalności OPWL są przygotowawcze prace badawcze, metodyczne i aparaturowe niezbędne do udziału zespołów z tego Oddziału w projektach realizowanych w innych laboratoriach w ramach wspólnych projektów. Dotyczy to też udziału OPWL w przygotowywanym programie badań na budowanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech i w Rumunii laserach wielkich mocy w ramach europejskiego projektu ELI.

Pracownicy OPWL zatrudnieni w Zakładzie Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej oraz w Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy ściśle ze sobą współpracują w ramach krajowych i zagranicznych projektów badawczych. Prowadząc badania eksperymentalne w LLWM i innych laboratoriach, wykorzystują tę samą aparaturę. Wiele publikacji dotyczących wyników wspólnych prac jest przygotowywanych przez pracowników obu zespołów i stanowi ich wspólny dorobek.

Należy zaznaczyć, że oprócz aktywności pracowników zatrudnionych w OPWL wiele prac badawczych objętych programem tego Oddziału jest wykonywanych także z udziałem pracowników zatrudnionych w innych zakładach Instytutu, w szczególności w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy. W ramach współpracy naukowej w pracach realizowanych w OPWL okresowo biorą udział zespoły z innych ośrodków. W czasie wakacji organizowane są w pracowniach Oddziału praktyki dla studentów z Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej i z Wojskowej Akademii Technicznej.

Prace objęte programem OPWL są realizowane przez następujących pracowników naukowych i badawczo-technicznych:

Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy:

 • mgr inż. Dominika Makaruk – asystent
 • dr inż. Marcin Rosiński – adiunkt, kierownik Laboratorium
 • mgr inż. Maciej Szymański – specjalista badawczo-techniczny
 • mgr inż. Przemysław Tchórz – asystent
 • prof. dr hab. Jerzy Wołowski – profesor (sekretarz naukowy Instytutu)
 • mgr inż. Agnieszka Zaraś-Szydłowska – asystent.

Zakład Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej:

 • prof. dr hab. Jan Badziak – profesor, kierownik pracowni
 • dr hab. Stefan Borodziuk – profesor instytutu
 • dr Tomasz Chodukowski – adiunkt
 • dr inż. Jarosław Domański – adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Karol Jach – profesor
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Pisarczyk – profesor, kierownik Zakładu
 • dr Piotr Rączka – adiunkt
 • dr Zofia Rusiniak – adiunkt.
Początek strony