Doświadczenie badawcze i uzyskiwane wyniki naukowe pracowników Oddziału Plazmy Wytwarzanej Laserem (OPWL), jak również nowoczesna aparatura badawcza użytkowana w tym Oddziale sprawiają, że IFPiLM stał się atrakcyjnym partnerem do krajowej i zagranicznej współpracy.

Współpraca OPWL z innymi ośrodkami badawczymi dotycząca realizacji prac badawczych i technologicznych w Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy w zakresie oddziaływań laser-materia i fuzji laserowej objęta jest prawie w całości projektami krajowymi i międzynarodowymi [Projekty]. Umowy i porozumienia IFPiLM z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi dotyczą także wspólnych projektów koordynowanych przez organizacje zewnętrzne. Są one realizowane z udziałem pracowników OPWL, w części w laboratoriach zagranicznych i częściowo w LLWM.

Zakres merytoryczny prac eksperymentalnych i teoretyczno-numerycznych realizowanych w OPWL w ramach współpracy dotyczy w większości zagadnień objętych wieloletnim programem badawczym tego Oddziału, w szczególności:

 • badań fizyki oddziaływania impulsów laserowych z materią przy gęstościach mocy promieniowania laserowego >1018 W/cm2 w różnych warunkach eksperymentalnych,
 • laserowej akceleracji jonów, elektronów i plazmy,
 • badań zjawisk związanych z optymalizacją wybranych opcji fuzji inicjowanej laserem,
 • badań ekspandującej plazmy laserowej z zastosowaniem m.in. precyzyjnych metod obrazujących ekspandującą plazmę laserową, w tym polaro-interferometrię,
 • przygotowania i testowania metodyki pomiarów i układów diagnostycznych przeznaczonych do wykorzystania w badaniach realizowanych albo planowanych do realizacji w LLWM oraz na wielkich układach laserowych w Europie, w tym: PALS w Pradze, PETAL i LMJ w Bordeaux, ELI-Beamlines w Pradze, ELI-NP w Bukareszcie,
 • opracowywania zastosowań laserów krótko-impulsowych o dużej mocy do badań w zakresie fizyki atomowej i jądrowej, astrofizyki, medycyny i innych.

Umowy i porozumienia dotyczące współpracy IFPiLM (w tym OPWL) z zagranicznymi ośrodkami badawczymi:

 • Framework Agreement on Joint Scientific Research. Umowa ramowa dotycząca współpracy badawczej IFPiLM i Instytutu Fizyki Plazmy Czeskiej Akademii Nauk. Okres realizacji: 2016–2019.
 • Memorandum of Understanding. Porozumienie dotyczące kontynuacji i rozwoju współpracy IFPiLM i Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk (IoP CzAS) w zakresie badań realizowanych w ramach Laboratorium ELI-Beamlines w IoP CzAS. Okres realizacji: od 2018 r.
 • Consortium Association Laserlab-Europe (AISBL). Celem działalności tej Asocjacji jest organizowanie i promowanie współpracy laboratoriów europejskich w zakresie badań i zastosowań oddziaływań laser-materia. Okres realizacji: od 2018 r.  
 • Research Project Framework Cooperation Agreement. Umowa ramowa dotycząca współpracy badawczej pomiędzy IFPiLM a laboratorium CELIA przy Uniwersytecie w Bordeaux, Francja. Okres realizacji: od 2014 r.
 • Protocol of Scientific Collaboration. Protokół o współpracy naukowej między IFPiLM a Wydziałem Fizyki Uniwersytetu w Mesynie, Włochy. Okres realizacji: 2011–2013 (przedłużany automatycznie co 3 lata).
 • Memorandum of Scientific Collaboration of the implementation of the Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) between “Horia Hulubei” National Institute of Physics and Nuclear Engineering (NIPNE), Bucharest-Măgurele, Romania and IPPLM, Warsaw, Poland. Porozumienie o współpracy naukowej IFPiLM z NIPNE przy realizacji projektu Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) w Bukareszcie-Măgurele, Rumunia. Okres realizacji: 2013–2018 (z możliwością przedłużenia).
 • Agreement on cooperation IPPLM – ENEA – Energy Research Centre, Frascati, Włochy. Umowa o współpracy IFPiLM z ENEA-Frascati w zakresie badań fuzji laserowej w ramach program EUROfusion. Okres realizacji: od 2012 r.

Umowy i porozumienia dotyczące współpracy IFPiLM (w tym OPWL) z krajowymi ośrodkami badawczymi:

 • Krajowe Konsorcjum ELI-POLSKA dotyczące współpracy w zakresie wykorzystywania do badań laserów wielkiej mocy uruchamianych w Republice Czeskiej, na Węgrzech i w Rumunii w ramach europejskiego projektu Extreme Light Infrastructure (ELI). Projekt został włączony do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych. Oprócz IFPiLM uczestnictwo w Konsorcjum zgłosiło jeszcze 10 polskich organizacji naukowych (uczelni i instytutów). Okres realizacji: od 2018 r.
 • Konsorcjum Centrum Nowe Technologie Energetyczne [CeNTE]. W zakres działalności CeNTE wchodzą badania i rozwój technologii termojądrowej konwersji energii oraz technologii pokrewnych i wspomagających. Konsorcjum CeNTE oprócz IFPiLM (koordynator) obejmuje 16 instytucji: Okres realizacji: od 2014 r.
 • Krajowe Konsorcjum XFEL-POLSKA dotyczące wykorzystywania do badań Europejskiego Lasera na Swobodnych Elektronach (XFEL) w ośrodku DESY w Hamburgu. W 2017 r. przyjęto Aneks nr 1 do Umowy wielostronnej z dnia 30 stycznia 2007 r. o utworzeniu Krajowego Konsorcjum XFEL-POLSKA, którego członkami zostały jednostki naukowe i uczelnie zainteresowane udziałem w budowie i eksploatacji układu XFEL. W konsorcjum uczestniczy ponad 20 organizacji naukowych. Okres realizacji: od 2007 r. (Aneks w 2017 r.).
 • Porozumienie o współpracy IFPiLM z Wojskową Akademią Techniczną dotyczące organizacji praktyk dla studentów WAT. Okres realizacji: od 2013 r. bez ograniczeń.
 • Porozumienie o współpracy IFPiLM z Wydziałem Fizyki UW dotyczące organizacji praktyk dla studentów IF PW. Okres realizacji: 2012–2014 (z możliwością przedłużenia).
logo EUROfusion logo LaserLab Logo UE
Początek strony