Systemy laserowe stosowane do badania oddziaływań laser-materia:

centralna długość fali: λL = 12 nm, maksymalna moc wyjściowa: PL = 10 TW, energia wyjściowa: EL ≤ 0,6 J, czas trwania impulsu: tL = 40 fs, intensywność: IL ≤ 1019 W/cm2, kontrast (ns): > 10-9,, kontrast (1ps): > 2x10-5, stabilność energii impulsu: ~1,6 %, częstotliwość repetycji impulsu: ≤10 Hz.

długość fali: λL = 1050 nm, energia impulsu: EL ≤ 0,8 J (λL = 1050 nm), EL ≤ 0,65 J (λL = 525 nm), EL ≤ 0,45 J (λL = 350 nm), czas trwania impulsu: tL = 3,5 ps, częstotliwość repetycji impulsu: nL ≤ 10 Hz.

  • Światłowodowy system laserowy (Yb fibre) o parametrach:

długość fali: λL = 1065 nm, energia impulsu: EL ≤ 1 mJ, czas trwania impulsu: tL = 100-120 ns, średnia moc: PL ~100 W, częstotliwość repetycji impulsu: nL ≤100 kHz.

Najważniejsze układy pomiarowe stosowane do badania plazmy wytwarzanej laserem:

  • elektrostatyczny analizator energii jonów z otwartym powielaczem elektronów służącym do detekcji jonów,
  • masowy spektrometr jonów typu Thomsona z płytką wielokanalikową służąca do rejestracji jonów
  • różne kolektory jonów („puszki” Faradaya),
  • detektory śladowe do detekcji prędkich jonów,
  • różne detektory półprzewodnikowe do rejestracji promieniowania rentgenowskiego w różnych zakresach energetycznych,
  • detektory scyntylacyjne do pomiaru twardego promieniowania rentgenowskiego,
  • krystaliczne spektrometry promieniowania rentgenowskiego,
  • precyzyjny polaro-interferometr 3-kadrowy,
  • układy do pomiaru parametrów wiązki laserowej i do precyzyjnego ustawianiu próbki w stosunku do ogniska tej wiązki (kalorymetry, szybkie diody, lasery do justowania).

Kilka stanowisk eksperymentalnych do badań oddziaływań laser-materia wyposażonych w komory plazmowe z układami pompowymi, optyczne układy do ogniskowania wiązki laserowej na próbce, urządzenia do precyzyjnego ustawiania próbki.
W OPWL przygotowane i montowane są różne tarcze do badań oddziaływań laser-materia. W eksperymentach przeprowadzanych w LLWM i w zagranicznych laboratoriach (głównie w Ośrodku PALS) wykorzystywane są różnego rodzaju tarcze: masywne (płytki metalowe i polimerowe), tarcze z cienkiej folii, tarcze piankowe oraz tarcze o złożonej konstrukcji (wielowarstwowe, stożkowe, domieszkowane różnymi materiałami, i inne). Precyzyjnie mierzone są parametry kraterów powstałych na powierzchni tarcz pod wpływem działania wiązki lasera, a także otworki tworzone w detektorach śladowych pod wpływem bombardowania prędkimi jonami generowanymi laserem.

 

Logo RPO Logo Mazowsze Logo UE
Początek strony